Regelmatige updates over uw vakgebied?

Stagiaire Linda Denissen, student Food Packaging aan de HAS Hogeschool, is samen met Oerlemans Packaging en de afdeling R&D tot een oplossing gekomen voor het MOSH MOAH probleem. MOSH en MOAH zijn minerale oliën die vanuit karton in levensmiddelen kunnen migreren en hierdoor schadelijk zijn voor de gezondheid.  Deze oliën zijn in het karton aanwezig door de gerecyclede bestanddelen waarmee het karton is geproduceerd. In het gerecyclede materiaal zijn vaak nog inkten aanwezig die minerale oliën bevatten. Wanneer een levensmiddel in direct contact staat met dit karton, kunnen de minerale oliën naar het levensmiddel migreren.
De migratie van de minerale oliën MOSH (verzadigde koolwaterstoffen) en MOAH (aromatische koolwaterstoffen), brengt bepaalde gezondheidsrisico’s met zich mee. Zo wordt MOAH ervan verdacht een mutagene (DNA veranderend) en carcinogene (kankerverwekkende) werking te hebben en kan MOSH zich ophopen in het lichaam waardoor organen worden aangetast.

Om dit migratieprobleem uit te kunnen sluiten, heeft Oerlemans Packaging een folie ontwikkeld die ervoor zorgt dat levensmiddelen geen minerale oliën meer kunnen opnemen. De folie kan gebruikt worden als primaire verpakking van levensmiddelen die ‘bag in box’ worden verpakt. Met deze toepassing dient de folie als barrière tegen de minerale oliën in het karton, waardoor de gezondheidsrisico’s aanzienlijk worden verkleind.

Mosh Moah