Regelmatige updates over uw vakgebied?

Duurzaamheid
Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987. Duurzaam ondernemen heeft feitelijk een milieuachtergrond.

Milieu
Ook Flexpak is zich bewust van gevolgen van de productie van kunststof voor het milieu. Met een eigen regenereerlijn binnen de OPACK-groep wordt de onbedrukte folie gerecycled en weer omgevormd tot polyethyleenkorrel. Van deze korrels wordt er opnieuw weer folie geproduceerd. Er gaat dus binnen de OPACK-groep geen korrel verloren, het milieu wordt minder belast en de productiekosten worden daardoor ook verlaagd! Tevens maken wij bij alle bedrijven van Oerlemans Packaging gebruik van groene stroom.

Het KIDV heeft een document ontwikkeld ter verduidelijking van het scheiden van biobased– en/of biologisch afbreekbare verpakkingsmaterialen. Hierin staat beschreven hoe het afval weggegooid moet worden en hoe het voor de consument verduidelijkt kan worden met eventuele logo’s. Lees de PDF voor meer informatie.

Bekijk ons referentiematrix boekje over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen volgens ISO 26000.