Regelmatige updates over uw vakgebied?

Rethink is een campagne gestart om plastic fabels de wereld uit te helpen. De fabels zijn voornamelijk gebaseerd op de misvattingen die leven bij de Nederlandse consument. De feiten geven aan hoe het werkelijk zit. We nodigen je uit om je kennis over plastic te testen rethink-plastic-waarheid-vs-plastic-fabel

Plastic tasje milieuvriendelijker dan alternatief

Kunststof- en rubberindustrie start campagne over misvattingen rondom plastic

Ruim twee derde van de Nederlanders van 18 jaar en ouder denkt onterecht dat plastic tasjes slechter zijn voor het milieu dan alternatieve varianten. Uit onafhankelijk onderzoek in opdracht van Rethink blijkt dat consumenten wel meer misvattingen hebben over plastic en het (her)gebruik van plastic producten. Zo vindt 83% het onnodig dat groente en fruit in plastic wordt verpakt en denkt ruim vier op de tien Nederlanders dat plastic niet noodzakelijk is voor schoon drinkwater. Deze week start de campagne om de #plasticwaarheid boven tafel te krijgen.

        

Consument onderschat nut van plastic

Uit het onderzoek blijkt ook dat consumenten het nut van plastic onderschatten. Maar liefst 50% van de respondenten is van mening dat ze makkelijk zonder plastic kunnen leven. Zo bestaan er plasticvrije hotels, restaurants en zijn er talloze initiatieven die ‘plastic-vrij’ proberen te zijn. Wat men vaak vergeet is dat plastic verwerkt is in gebouwen, maar ook in je telefoon, laptop, auto en zelfs in je contactlenzen. Allemaal producten die we dagelijks gebruiken.

Minder voedselverspilling dankzij plastic verpakking

83% van de consumenten vindt bovendien dat het verpakken van groente en fruit in plastic onnodig is. Maar in de praktijk gaat door de plastic verpakking een stuk minder eten verloren. Plastic zorgt er niet alleen voor dat er minder weggegooid wordt, maar ook dat er minder wordt geproduceerd en er dus minder vrachtwagens hoeven te rijden. Dat scheelt veel energie en grondstoffen.

Plastic tasje zo slecht nog niet

Ook bestaan er over plastic tasjes nogal wat misvattingen. Maar liefst twee derde van de Nederlanders denkt dat plastic tasjes slechter zijn voor het milieu dan alternatieve varianten. Dit is niet terecht, gezien de negatieve impact die de productie van andere materialen heeft op het milieu: er is meer land en water nodig, het zorgt voor toenemende ontbossing, het heeft een grotere CO2 footprint, én het kost bovendien meer energie om het te recyclen.

Biodegradeerbaar plastic tegen zwerfafval

60% van de Nederlanders ziet biodegradeerbaar plastic als een oplossing om zwerfafval te verminderen. De plastics industrie ziet dit niet als een goed alternatief omdat dit type plastic alleen vergaat als het op de juiste manier wordt gerecycled, namelijk in een vergistings- of composteermachine waar de temperatuur en luchtvochtigheid hoog genoeg is. Hiervoor moet het afval wel eerst op de juiste manier worden ingezameld en daar is ook de consument verantwoordelijk voor.

Theo Stijnen (mede-initiatiefnemer Rethink): ‘‘Een groot deel van de Nederlanders denkt dat plastic bij geen enkel product onmisbaar is. Dit benadrukt dat Nederlanders voornamelijk denken aan de negatieve aspecten van plastic. Mensen associëren plastic vaak met de Plasticsoep. Natuurlijk zijn wij, vanuit de plastics industrie, ook bezorgd over plastic in het milieu. We zijn daarom in 2017 begonnen met Rethink: een initiatief waarin we het voortouw nemen om onze maatschappij te verduurzamen en milieuvervuiling aan te pakken.’’

Broodje plastic aap

Rethink, een gezamenlijk initiatief van de kunststof- en rubber producerende en verwerkende industrie in Nederland, is een campagne gestart om plastic fabels de wereld uit te helpen. Met deze campagne wil Rethink consumenten beter informeren over de voordelen en het (her)gebruik van plastic en zo bijdragen aan een duurzame wereld. Deze week start de social media campagne op Twitter en LinkedIn waarin plastic fabels worden ontkracht met feiten.

Rethink

Met Rethink zet de kunststof- en rubberindustrie zich actief in als belangrijke (gespreks)partner binnen de Nederlandse economie en samenleving. Of dit nu gaat over kunststof en rubber in het algemeen of over daaraan gerelateerde maatschappelijke thema’s en specifieke onderwerpen. Onze leden maken bijzondere en waardevolle producten en zien het als hun taak om dat op een zo duurzame en efficiënte manier te doen. We zijn er trots op om dat te laten zien! We willen onze kennis en visie delen en onze betrokkenheid bij maatschappelijke discussies vergroten en versterken.