Regelmatige updates over uw vakgebied?

Tri-laminaten

Naast de reguliere laminaatfolie kan Flexpak voor u ook triple-laminaatfolies produceren. Met behulp van triple-laminaten kunnen we meerdere materiaal-eigenschappen samenbrengen die anders niet in 1 productiegang te combineren zijn. Hierdoor kunnen we van verschillende folies hun specifieke eigenschappen samenbrengen, waardoor je bijvoorbeeld de barrière en de sealbaarheid sterk kunt verhogen. Hierbij kun je denken aan een zuurstof-, waterdamp- en aromabarrière. De eigenschappen van de verschillende folies zijn in triple-laminaten meestal veel beter verenigbaar. Sommige lagen geven ook extra stevigheid voor bijvoorbeeld scherpe producten. Diezelfde stevigheid kun je ook nodig hebben voor gebruik in sta-zakken voor een fraaie schappresentatie.
Als je in een laminaatfolie dus eigenschappen mist, dan biedt een triple-laminaat vaak een uitstekende oplossing met een verhoogde meerwaarde!